Preuzmi - Garantni uslovi


Ovaj ugovor i obavestenje se iskljucivo odnose na potrosace-fizicka lica koja kupljenu robu ne koriste u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Ovaj ugovor i obavestenje se iskljucivo odnose na potrosace-fizicka lica koja kupljenu robu ne koriste u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.


Zahtev za otklanjanje nedostataka koji su predmet garancije