Uslovi prodaje

1. Dostava robe:

1.1. Dostavu robe vršimo preko kurirskih službi. Najčešće je to Post Express ali ne isključujemo mogućnost isporuke preko drugih kompanija. Ukoliko kupac izričito zatraži dostavu preko neke druge kompanije a sa kojom Chigo Contract ima ugovor ili partnerski odnos, roba će biti isporučena po kupčevoj želji i o trošku kupca, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

1.2. Roba će biti isporučena tek nakon evidencije avansne uplate od strane kupca (ukoliko nije drugačije dogovoreno).

1.3. Dostavu robe uvek plaća kupac (ukoliko nije drugačije dogovoreno) po pravilima kurirske službe koja vrši dostavu. Cene dostave robe određuje kurirska služba preko koje se vrši dostava. Chigo Contract ne učestvuje niti se dodatno zaračunava u troškove dostave robe.

1.4. Chigo Contract nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nakon preuzimanja robe od strane kurirske službe kao ni za eventualni gubitak, krađu i sl.

1.5. Chigo Contract je obavezan da pažljivo zapakuje i na vreme isporuči robu po dogovoru sa kupcem.

1.6. Chigo Contract nije odgovoran za kašnjenje pri dostavi robe ako je kašnjenje prouzrokovano od strane kurirske službe, ili trećeg lica. Chigo Contract takođe nije odgovoran ako je kašnjenje prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane kurirske službe ili samog kupca.

1.7. Chigo Contract ima pravo da, ukoliko je to potrebno, dodatno naplati pakovanje i druge obaveze nastale pri dostavi robe (koje se ne tiču kurirske službe) ali uz konsultacije sa kupcem i uz prethodno obaveštenje. Troškovi dodatnog pakovanja, kao i ispisivanje formulara i sl. koje naplaćuju pojedine kurirske službe snosi kupac po cenovniku koji određuje dotična kurirska služba.

1.8. Najveći broj paketa Chigo Contract isporučuje preko Post Express kurirske službe te istu preporučuje ali kupac nije obavezan da istu koristi.

 

2. Povraćaj robe:

2.1. Roba može biti vraćena Chigo Contract-u samo ako podleže garanciji i to usled kvara u garantnom roku uz garanciju izdatu od strane ovlašćene prodavnice, overenu i uz račun. Uslovi garancije su ispisani na garantnom listu koji je overen i izdat uz račun. Garantni list se obavezno izdaje uz robu koja podleže garanciji.

2.2. Pre povraćaja robe, kupac je dužan da obavesti Chigo Contract na email, fax ili poštom u pisanoj formi o vrsti ili opisu kvara i razlogu za povraćaj. Nakon toga Chigo Contract može zatražiti od kupca ispunjavanje formulara koji je obavezan u pojedinim slučajevima prilikom postupka reklamacije u garantnom roku. Tek nakon odobrenja od strane Chigo Contract-a kupac može izvršiti povraćaj robe.

2.3. Troškove povraćaja robe snosi kupac. Chigo Contract ni u kom slučaju ne učestvuje u troškovima vraćanja robe.

2.4. Chigo Contract ne snosi troškove eventualnog gubitka dobiti kupca usled kvara robe i nije dužan odmah zameniti robu, niti odmah izvršiti povraćaj sredstava kupcu. Chigo Contract je dužan da ispuni uslove iz garantnog lista u skladu sa zakonom.

2.5. Prema svakoj drugoj robi koja bude vraćena a ne podleže garanciji (kao što je opisano u članu 2.1. i u garantnom listu), Chigo Contract će postupiti po svom nahođenju tj. po odluci direktora ili drugog ovlašćenog lica.

 

Privatnost

Vaša privatnost: Podatke koje kupac – korisnik internet prezentacije („sajta“) www.chigo.rs ostavlja prilikom otvaranja svog naloga, Chigo Contract čuva u strogoj tajnosti. Narudžbe, pitanja, odgovori, i sl. kupca-korisnika koji nastanu usled saradnje sa Chigo Contract-om preko internet prezentacije takođe se čuvaju u strogoj tajnosti (osim ako nije drugačije dogovoreno i to u pisanoj formi). Ranije spomenuti podaci mogu se ustupiti trećem licu samo u slučaju sudskog ili sl. spora između Chigo Contract-a i kupca tj. korisnika pomenutih internet prezentacija ili ukoliko to zatraži organ vlasti uz nalog nadležnog organa (policija, BIA, sudski organ ili sl.). Chigo Contract ima pravo da koristi podatke samo za potrebe saradnje sa kupcem-korisnikom. Šifru koju kupac-korisnik kreira poseduje samo kupac-korisnik i niko drugi, čak ni administrator gore pomenutih internet prezentacija. Ukoliko kupac-korisnik zaboravi ili izgubi šifru može zatražiti drugu po određenom postupku na samoj internet prezentaciji. Šifru će server sam poslati na korisnikov email bez znanja administratora i istu će posedovati samo kupac-korisnik odnosno vlasnik email adrese koja je upisana u formularu „moj nalog“. Ukoliko šifru sazna neko treće lice zbog neadekvatnog ili nesavesnog čuvanja šifre, od strane kupca-korisnika i ista bude upotrebljena ili zloupotrebljena prilikom kupovine ili ažuriranja ličnih podataka na gore navedenim internet prezentacijama Chigo Contract ne snosi nikakvu odgovornost i može zatražiti naknadu štete ukoliko šteta nastane. Chigo Contract ne snosi odgovornost ukoliko je u formularu „moj nalog“ kupac-korisnik upisao pogrešnu email adresu ili bilo koji drugi podatak a isti utiče na privatnost, isporuku, povraćaj robe ili bilo koji drugi odnos na relaciji kupac-korisnik i Chigo Contract. Zato je važno da kupac-korisnik prilikom otvaranja novog naloga upiše tačne podatke da ne bi došlo do raznih problema prilikom kupovine, dobijanja reklama, email poruka, ...

 

Kataloška online prodaja robe firme Chigo Contract

 

Sajt sa domenom chigochairs.com je namenjen svim korisnicima interneta.

Na sajtu se nudi kataloška ponuda robe firme Chigo Contract i Chi Chairs.

 

Fizička lica

Registrovani korisnici sajta kao fizička lica mogu da naručuju i plaćaju ponuđenu robu iz online kataloga koja je na magacinskom lageru firme Chigo Contract i Chi Chairs.

Naručena roba preko sajta može da se plati, za fizička lica:

– Avansno opštom uplatnicom;

– Plaćanjem kreditnim i platnim karticama na sajtu online sistemom plaćanja;

– Kešom, kreditnim ili platnim karticama na prodajnim mestima firme Chigo Contract i Chi Chairs.

 

Roba koja nije na lageru firme Chigo Contract i Chi Chairs, može se naručiti i rezervisati, a rok isporuke je definisan sa fabrikantom.

Naručena roba preko sajta može da se plati, za fizička lica:

– Avansno opštom uplatnicom;

– Plaćanjem kreditnim i platnim karticama na sajtu online sistemom plaćanja;

– Kešom, kreditnim ili platnim karticama na prodajnim mestima firme Chigo Contract i Chi Chairs.

 

Pravna lica (dileri i klijenti)

Registrovani korisnici sajta kao pravna lica (dileri i klijenti) mogu da naručuju i plaćaju ponuđenu robu iz online kataloga kojia je na magacinskom lageru firme Chigo Contract i Chi Chairs.

Plaćanje za pravna lica za ovu robu je:

– Fakturom;

– Plaćanje kreditnim i platnim karticama na sajtu online sistemom plaćanja;

– Kešom, kreditnim ili platnim karticama na prodajnim mestima firme Chigo Contract i Chi Chairs.

 

Roba koja nije na lageru firme Chigo Contract i Chi Chairs, može se naručiti, rezervisati, sa rokom isporuke koji je definisan sa fabrikantom.

Plaćanje za pravna lica za ovu robu je:

– Profakturom

– Plaćanje kreditnim i platnim karticama na sajtu online sistemom plaćanja;

– Kešom, kreditnim ili platnim karticama na prodajnim mestima firme Chigo Contract i Chi Chairs.

 

 

 

Chigo Contract zadržava sva prava na izmene u vezi sa završnom obradom i materijalima. Specifikacije i dimenzije svih ponuđenih proizvoda mogu varirati bez prethodne najave.

Chigo Contract nije odgovoran za eventualne slovne greške na ovom sajtu.